Monday, 29 June, 2009

சகோதரி!!

பேருந்தில் அருகில் நிற்கும்
கல்லூரிப்பெண் எருமைகளால்
இடிக்கப்ப்படும்போதும்
கடைத்தெருவில், பொதுஇடங்களில்
சகதோழிகள் கழுகுப்பார்வைகளை
எதிர்கொள்ளும்போதும்
பூக்கடை சந்தில்
உதட்டுச்சாயம் பூசிய "அழகி"
கைகாட்டி அழைக்கும்போதும்
ஏனோ நினைவுக்கு வருவதில்லை
எனக்கிருக்கும் ஒரே சகோதரி!!

No comments:

Post a Comment