Monday 29 June 2009

சகோதரி!!

பேருந்தில் அருகில் நிற்கும்
கல்லூரிப்பெண் எருமைகளால்
இடிக்கப்ப்படும்போதும்
கடைத்தெருவில், பொதுஇடங்களில்
சகதோழிகள் கழுகுப்பார்வைகளை
எதிர்கொள்ளும்போதும்
பூக்கடை சந்தில்
உதட்டுச்சாயம் பூசிய "அழகி"
கைகாட்டி அழைக்கும்போதும்
ஏனோ நினைவுக்கு வருவதில்லை
எனக்கிருக்கும் ஒரே சகோதரி!!

No comments:

Post a Comment